INTERDISCIPLINARY MULTILINGUAL DICTIONARY WAS CREATED BY THE TEAM:

Project manager: Monika Bogdanowska

Collaboration: Andreas W. Komodziński

zespół

Team – co-authors

Dr Dorota Białek-Kostecka - Faculty of Conservation– Restoration of Works of Art, Academy of Fine Arts, Kraków. (chapter: „Nanotechnology”)

Dr hab. Monika Bogdanowska – Division of Drawing, Painting and Sculpture, Faculty of Architecture, Cracow University of Technology

Ludomir M. Domański – master gilder, Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu (chapter: Gilding and Decorative Arts)

Dr Anna Forczek-Sajdak, konserwator dzieł sztuki, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (rozdział: „Nanotechnologia”)

Dr Ewelina Jarek, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera (rozdział: „Nanotechnologia”)

Dr inż. Renata Anna Górska, adiunkt, Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej, Instytut Projektowania Budowlanego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska, (rozdział „Budownictwo”, „Geometria wykreślna”)

mgr AnDreas W. Komodziński – konserwator dzieł sztuki

prof. Dr hab. Roman Kozłowski, Grupa Badawcza "Badania nad dziedzictwem kultury", Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN (rozdziały poświęcone ochronie obiektów przed zawilgoceniem, zwalczaniu zasolenia, konserwacji tynków)

Dr inż. arch. Lukas Olma, Zakład Architektury Użyteczności Publicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska (rozdział: Architektura i budownictwo)

mgr inż. arch. Anna Porębska, Zakład Architektury Użyteczności Publicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska (rozdział: Architektura i budownictwo)

mgr Iwona Rajkowska -  kurator, kierownik Działu Sztuki Współczesnej w Muzeum Narodowym w Kielcach (rozdział Historia sztuki, muzealnictwo)

Dr Margaret Sawicki – konserwator dzieł sztuki, kierownik oddziału Frames Conservation Art Gallery of New South Wales, Australia (rozdział: “Pozłotnictwo”)

Dr hab. Katarzyna Schmidt-Przewoźna prof. IWNiRZ, Pracownia Naturalnego Barwienia, Instytut Włókien naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań (rozdział: barwniki organiczne)

Zespół - tłumacze:

Dr Magdalena Duś - Uniwersytet Jagielloński

mgr Zdzisław Pruski - filolog romański, tłumacz przysięgły języka francuskiego

Dr Weronika Sobita - Uniwersytet Jagielloński, tłumacz przysięgły języka angielskiego

mgr SanDra Strugała - doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Przekład polski - angielski/ English- Polish Translation

Monika Bogdanowska, Weronika Sobita, Ludomir Domański, współpraca: Martin Taylor, Margaret Sawicki

Przekład polski-niemiecki/ German – Polish Translation

AnDreas W. Komodziński, współpraca: Magdalena Duś, Lukas Olma, Ryszard Moroz, Dorothea Smatloch-Klechowska,

Przeklad polski-włoski/ Italian – Polish Translation

SanDra Strugała, Anna Porębska

Przekład polski-francuski/ French – Polish Translation

Zdzisław Pruski, współpraca: Georges de Fontaine, Thierry Lheritier

 

Konsultacje merytoryczne:

mgr Gabriela Banach-Kielanowska – Muzeum Narodowe w Krakowie

Dr inż. arch. Grzegorz Bukal - Wydział Architektury, Politechnika Gdańska

mgr Anna Grochowska-Angelus – konserwator dzieł sztuki, Muzeum Narodowe w Krakowie

Dr AleksanDra Hola – Wydział Konserwacji-Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Dr Paweł Karaszkiewicz – Wydział Konserwacji-Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Dr hab. Zofia Kaszowska – Wydział Konserwacji-Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Dr hab. Marta Lempart-Geratowska – Wydział Konserwacji-Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Dr Ryszard Moroz – Krajowy Związek Westfalii i Lippe, Urząd ds Muzeów Westfalii w Münster

mgr inż. Konrad Rodacki – Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowanych, Wydział Budownictwa, Politechnika Krakowska

prof. Dr hab. Bogumiła Rouba – Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Margaret Sawicki – Frames Conservation Art Gallery of New South Wales, Australia

mgr Dorothea Smatloch-Klechowska – konserwator dzieł sztuki Martin Taylor – Artilect Limited, United Kingdom

mgr Ewa Tymcik – konserwator dzieł sztuki

Dr hab. Jadwiga Wyszyńska – Wydział Konserwacji-Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

Redakcja edytorska:

mgr Michał Stachowski – Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

mgr AleksanDra Urzędowska – Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

 

Oprogramowanie: 96 Volt – Artur Mucha, Michał Płonka, Kraków

Grafika: Dariusz Dziwak – ilustracje w słowniku (architektura, połączenia stolarskie)

Strona IMD: Ewa Deskur-Kalinowska

Strona ARD: Marek Kapturkiewicz vide-vide