FUNKCJE SŁOWNIKA

Na obecnym etapie zebraliśmy terminologię w językach: angielskim, polskim i niemieckim oraz dla wybranych rozdziałów także w językach francuskim i włoskim. Użytkownik może przeglądać słownik oznaczając wybrane dwa języki. Hasła i ich treści wyświetlają się na ekranie jako dwie równoległe kolumny. Słownik zawiera ponadto osobną kolumnę językową, określoną „Nazwy binominalne/ Terminy historyczne/”. W kolumnie tej, w zależności od rozdziału, znajdują się np. nazwy gatunków roślin (rozdział: Biologia konserwatorska) lub historyczne nazwy występujące w dawnych traktatach poświęconych np. technologii malarstwa (rozdziały: Terminologia historyczna).

manual

Z uwagi na trudności w weryfikacji ekwiwalencji w niektórych układach językowych (porównanie krzyżowe) niektóre kombinacje języków są na razie niedostępne (np. wersja niemiecko-włoska).

Przeglądanie Słownika:

W trakcie logowania Użytkownik dokonuje wyboru języka w którym Słownik i jego opisy będą się wyświetlać, a następnie może przeglądać bazę danych terminologii zgodnie z wybranym językiem, otwierając kolejne rozdziały i podrozdziały poprzez kliknięcie na strzałkę przy znaku folderu. Ponowne kliknięcie powoduje zamknięcie otwartego folderu. W każdej chwili można wybrać także drugi język, wtedy wyświetlą się dwie równoległe kolumny hasłami.

Wyszukiwanie haseł:

Wyszukiwarka jest najważniejszą funkcją systemu. Użytkownik może wybrać opcję wyszukiwania terminu ujętego w słowniku jako hasła głównego, lub zaznaczyć opcję wyszukiwania słowa w dowolnym opisie. Za każdym razem termin wyświetli się jako przyporządkowany do konkretnego rozdziału. W przypadku niektórych terminów warto wybrać opcję „szukaj całej frazy”, wtedy wyszukiwarka pokaże tylko pełny szukany wyraz. Na przykład: po wpisaniu polskiego hasła „por” wyświetli się także hasło „transport”, a po zaznaczeniu opcji „szukaj całej frazy” – tylko hasło „por” (znajdujące się w rozdziałach „Biologia konserwatorska” czy „Nanotechnologia”).

Drukowanie słownika:

Istnieje opcja drukowania w słownika. Jest to możliwe wyłącznie dla wybranych rozdziałów i tylko dla indywidualnych potrzeb. Drukowane mogą być tylko rozdziały nie zawierające treści cytowanych, które chronione są prawami autorskimi osób i instytucji udzielających licencji Wydawnictwu PK.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Hasła główne: Hasła główne w Słowniku występują wyłącznie w formie rzeczownikowej (także jako rzeczowniki odczasownikowe). Założyliśmy, że w poszczególnych rozdziałach dane słowo funkcjonuje tylko w jednym, konkretnym znaczeniu. Dlatego oparliśmy słownik na zasadzie „termin za termin”. Dlatego poszukując ekwiwalentu w innym języku użytkownik znajdzie jedno, konkretne słowo, kontekstowo powiązane z rozdziałem.

przykład:

autentyzm

authenticity

W przypadku braku ekwiwalentu hasła głównego, pole hasła głównego w języku przekładu pozostaje puste, a termin jest objaśniony opisowo, lub podany zostaje termin najbliższy mu znaczeniowo poprzedzony kwadratem.

przykład:

 

interpretation

■objaśnienie

 

Pole opisowe: Aby poszerzyć kontekst terminu (hasła głównego) wprowadzono tzw. pola opisowe w których znajdują się synonimy hasła głównego i terminy z nim powiązane (oznaczone „kwadratem”), definicje, objaśnienia, oraz (oznaczone kropką) przykłady użycia terminu w zdaniu, kolokacje i związki frazeologiczne. W zależności od charakteru rozdziału pola opisowe mogą mieć zróżnicowaną objętość. W wyjątkowych przypadkach, jeśli dany termin w przykładzie ma formę czasownikową, obok synonimów pojawia się forma czasownikowa (oznaczona strzałką „ w dół”).

■ oznaczenie terminu powiązanego z hasłem głównym, synonim. (UWAGA: poszczególne synonimy i terminy powiązane z hasłem głównym nie są przekładane na inne języki, ich ekwiwalencja w kolumnach równoległych jest przypadkowa).

przykład:

autentyzm

authenticity

■autentyczność

 

Definicje i objaśnienia:

Definicje, opisy, objaśnienia zaczerpnięto publikowanych źródeł, są to cytaty lub parafrazy. W każdym przypadku po tekście definicji/ opisie/ objaśnieniu podane jest źródło będące linkiem do szczegółowego opisu bibliograficznego. Cytaty wyróżniono cudzysłowem. W niektórych przypadkach niezbędne było zamieszczenie uwagi odautorskiej – takie teksty oznaczone są inicjałami redaktora hasła – również będącymi linkiem do pełnych danych. Pod tym względem wyjątkowy jest rozdział poświęcony pozłotnictwu, gdzie zdecydowana większość definicji pochodzi od redaktorów rozdziału. Stało się tak z uwagi na brak opracowań pisemnych, które można było wykorzystać w opracowaniu terminologii tej dziedziny.

przykład:

"Ideas, concepts and values used for understanding an object." ICCROM Sharing Conservation Decisions 2008

Tłumaczenia:

Zarówno hasła główne jak i treści z pół opisowych tłumaczone są na inne języki. W przypadku definicji, opisów i objaśnień każdorazowo oznaczony został kierunek przekładu. Tekst przekładu oznaczony jest strzałką w bok wraz z oznaczeniem języka źródłowego. Należy podkreślić, że przekład ma charakter techniczny, a nie literacki – chodzi o zachowanie możliwie jak największej współzależności wyrazów użytych w przekładanych tekstach, a tym samym ułatwienie użytkownikowi wyszukiwania terminów.

przykład:

"Ideas, concepts and values used for understanding an object." ICCROM Sharing Conservation Decisions 2008

eng → Pomysły, koncepcje i wartości wykorzystane w celu ułatwienia zrozumienia obiektu.

W przypadku pozostałych treści, takich jak przykłady użycia terminu w większych złożeniach wyrazowych, kolokacjach itd. kierunek przekładu nie jest oznaczany.

Linki

Linki w tekście wyświetlają się w kolorze niebeskim. Po kliknięciu linku program kieruje do linkowanego hasła, które otwiera się w nowej zakładce. Powrót do hasła wyświetlonego wcześniej jest możliwy poprzez kliknięcie zakładki tego hasła.

Ilustracje

Niektóre hasła zostały uzupełnione o ilustracje. Ich tytuły, podobnie jak linki, wyświetlają się kolorze niebieskim.

Drukowanie

Drukowanie hasła lub rozdziału odbywa się przez wybranie hasła/ rozdziału kursorem i kliknięcie prawym przyciskiem myszy. Jeśli wybrane treści mogą być drukowane pojawi się tabela wyboru języków drukowania, po ich wybraniu pobierana jest treść, która następnie wyświetla się w wersji dokumentu WORD, plik ten może być zapisany lub drukowany.