po niemiecku

W zglobalizowanym świecie dynamika rozwoju związana jest szybkością przekazywania informacji. Od wymiany i precyzji informacji zależy też rozwój nauki. Każdy naukowiec staje od czasu do czasu przed zadaniem przekazania wiedzy w obcym języku. Nawet jeśli zadanie to wykonuje zawodowy tłumacz, wiemy, że nie zawsze jest ono wykonane dobrze, ponieważ tylko profesjonalista może znać i dogłębnie rozumieć terminologię dziedziny, którą się zajmuje. W wielu dyscyplinach nauki ta zawodowa wiedza terminologiczna nie została nigdy zebrana w wielojęzycznych słownikach naukowych. Dzieje się tak dlatego, że profesjonalny słownik dyscypliny naukowej może tworzyć wyłącznie specjalista dobrze znający zawodową terminologię w dwóch lub więcej językach. . 

Informationen zum ProjektSłowniki wielojęzyczne w wersji drukowanej mają liczne niedogodności związane z przeszukiwaniem zasobów, koniecznością tworzenia indeksów, oraz z małą dostępnością. Z kolei powszechnie dostępne słowniki on-line obejmują stosunkowo wąski zakres dziedzin nauki (jak medycyna czy prawo) i opierają się na opracowanych wcześniej źródłach drukowanych.

W obecnej chwili najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie elektronicznego słownika naukowego, którego opracowaniem zajmować się będą specjaliści opierający się na badaniach korpusowych oraz na poszukiwaniu ekwiwalencji i spójności terminologicznej. Struktura nowoczesnego słownika naukowego powinna mieć układ hierarchiczny, czyli dzielić się na rozdziały i podrozdziały gromadzące coraz bardziej szczegółowe terminy, słownik taki powinien mieć charakter otwarty, a więc dawać możliwość rozbudowy i powiększania o nowe dziedziny i nowe języki, nowoczesny słownik powinien być powszechnie dostępny w sieci i kompatybilny z aplikacjami smartfonów i tabletów.

Właśnie pracujemy nad stworzeniem tego słownika! Dyscypliną od której zaczęliśmy prace jest konserwacja. Stało się tak dlatego, że jest to interdyscyplina w której pojawia się terminologia dziedzin humanistycznych, przyrodniczych, technicznych oraz ścisłych.

Opierając się na analizie źródeł i wymianie informacji między specjalistami różnych dziedzin stopniowo budujemy terminologiczną bazę danych słownika, wykorzystując specjalnie w tym celu stworzony program komputerowy. Będzie to słownik pięciojęzyczny (polski, angielski, niemiecki, włoski i francuski). Po zakończeniu prac zostanie on udostępniony na stronie Politechniki Krakowskiej.

Obecnie mamy zgromadzonych około 8.000 terminów z takich dyscyplin nauki jak: historia sztuki, prawo, architektura, chemia, fizyka, petrografia, zebraliśmy w nim nazwy różnych narzędzi, urządzeń oraz technik związanych ze sztuką i samą konserwacją zabytków.