W zglobalizowanym świecie dynamika rozwoju związana jest szybkością przekazywania informacji. Od wymiany i precyzji informacji zależy też rozwój nauki. Każdy naukowiec staje od czasu do czasu przed zadaniem przekazania wiedzy w obcym języku. Nawet jeśli zadanie to wykonuje zawodowy tłumacz, wiemy, że nie zawsze jest ono wykonane dobrze, ponieważ tylko profesjonalista może znać i dogłębnie rozumieć terminologię dziedziny, którą się zajmuje. W wielu dyscyplinach nauki ta zawodowa wiedza terminologiczna nie została nigdy zebrana w wielojęzycznych słownikach naukowych. Dzieje się tak dlatego, że profesjonalny słownik dyscypliny naukowej może tworzyć wyłącznie specjalista dobrze znający zawodową terminologię w dwóch lub więcej językach.
o projekcieSłowniki wielojęzyczne w wersji drukowanej mają liczne niedogodności związane z przeszukiwaniem zasobów, koniecznością tworzenia indeksów, oraz z małą dostępnością. Z kolei powszechnie dostępne słowniki on-line obejmują stosunkowo wąski zakres dziedzin nauki (jak medycyna czy prawo) i opierają się na opracowanych wcześniej źródłach drukowanych.

W obecnej chwili najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie elektronicznego słownika naukowego, którego opracowaniem zajmować się będą specjaliści. Struktura nowoczesnego słownika naukowego powinna mieć układ hierarchiczny, czyli dzielić się na rozdziały i podrozdziały gromadzące coraz bardziej szczegółowe terminy, słownik taki powinien mieć charakter otwarty, a więc dawać możliwość rozbudowy i powiększania o nowe dziedziny i nowe języki, nowoczesny słownik powinien być powszechnie dostępny w sieci i kompatybilny z aplikacjami smartfonów i tabletów.

Dyscypliną od której zaczęliśmy prace jest konserwacja-restauracja dzieł sztuki. Stało się tak dlatego, że jest to interdyscyplina w której pojawia się terminologia dziedzin humanistycznych, przyrodniczych, technicznych oraz ścisłych. Opierając się na analizie źródeł i wymianie informacji między specjalistami różnych dziedzin stopniowo budowaliśmy terminologiczną bazę danych słownika. Obecnie mamy zgromadzonych ponad 10. 000 terminów w językach polskim, angielskim i niemiecki oraz ok. 4 000 haseł w językach francuskim i włoskim. Zakres tematyczny słownika obejmuje takie dyscypliny nauki jak: historia sztuki, prawo, architektura, chemia, fizyka, petrografia, zebraliśmy w nim nazwy różnych narzędzi, urządzeń oraz technik związanych ze sztuką i samą konserwacją zabytków.