PO niemiecku

Kierownik projektu

dr. hab. Monika Bogdanowska Zakład Rysunku, Malarstwa i rzeźby, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska

Team

Zespół

Andreas W. Komodziński konserwator dzieł sztuki

Ludomir M. Domański
mistrz pozłotnictwa, kierownik Pracowni Pozłotnictwa w Zakładzie Zabytkoznawstwa i Historii Sztuki, Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

dr inż. Renata Anna Górska adiunkt, Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej, A-43 Instytut Projektowania Budowlanego A-4, Wydział Architektury

mgr Iwona Rajkowska kurator, kierownik Działu Sztuki Współczesnej w Muzeum Narodowym w Kielcach

prof. dr hab. Roman Kozłowski Grupa Badawcza "Badania nad dziedzictwem kultury", Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

dr hab. Katarzyna Schmidt-Przewoźna prof. IWNiRZ Pracownia Naturalnego Barwienia, Instytut Włókien naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań

dr Magdalena Duś asystent w Instytucie Filologii germańskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, tłumacz przysięgły języka niemieckiego

mgr inż. arch. Anna Porębska Zakład Architektury Użyteczności Publicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

mgr inż. arch. Lukas Olma Zakład Architektury Użyteczności Publicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

mgr Zdzisław Pruski filolog romański tłumacz przysiegły języka francuskiego

mgr Weronika Sobita doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumacz przysiegły języka angielskiego

mgr Sandra Strugała doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, filologia włoska Konsultacje merytoryczne

dr inż. arch. Grzegorz Bukal Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

Redakcja

mgr Michał Stachowski archeolog śródziemnomorski, starszy redaktor w Wydawnictwie Politechniki Krakowskiej, odpowiedzialny za opracowanie redakcyjne Słownika