I. KONSERWACJA-RESTAURACJA

1.  Ochrona dóbr kultury

1.1.   Teoria konserwacji-restauracji
1.2.   Ochrona dziedzictwa
1.3.   Konwencje, umowy i inne akty o międzynarodowym znaczeniu
1.4.   Restauracja i konserwacja. Terminy użyteczne
1.5.   Główne przyczyny zniszczeń i deterioracji
spis treści

2.   Badania konserwatorskie i dokumentacja

  2.1.   Terminy podstawowe
  2.2.   Przyrządy i urządzenia
  2.3.   Metody diagnostyczne i analityczne
  2.4.   Stratygrafia
  2.5.   Dokumentacja

3.   Konserwacja-restauracja malowideł

3.1.   Obraz - terminologia podstawowa
3.2.   Uszkodzenia i zniszczenia
3.3.   Nawarstwienia
3.4.   Spękania sztuczne
3.5.   Zabiegi konserwatorskie
3.6.   Różne zabiegi
3.7.   Krakelury

4.  Podobrazia

4.1.   Terminy podstawowe
4.2.   Podobrazia drewniane
4.3.   Podobrazia płócienne
4.4.   Podobrazia metalowe

5.  Zaprawa

5.1.   Terminy podstawowe
5.2.   Gruntowanie

6.   Werniks

  6.1.   Terminy podstawowe
  6.2.   Uszkodzenia i zniszczenia
  6.2.   Nakładanie werniksu

7.   Praktyka zawodowa

  7.1.   Rzemiosło w ochronie zabytków
  7.2.   Przydatna terminologia ekonomiczno-prawna
  7.3.   Bezpieczeństwo prac

8.   Zbiory i przechowywanie

  8.1.   Terminy podstawowe
  8.2.   Warunki przechowywania
  8.3.   Facility Report
  8.4.   Transport dzieł sztuki

9.   Konserwacja-restauracja malowideł ściennych

  9.1.   Terminy Podstawowe
  9.2.   Badanie i dokumentowanie
  9.3.   Uszkodzenia i niszczenie malowideł ściennych
  9.4.   Techniki i Technologia Malowideł Ściennych
  9.5.   Historia technik malarstwa ściennego
  9.6.   Zabiegi konserwatorskie i restauratorskie
  9.7.   Nanotechnologia


II. TECHNIKI I TECHNOLOGIE MALARSTWA

  1.   Narzędzia, urządzenia, materiały

   1.1.   Terminy podstawowe
   1.2.   Stoły dublażowe
   1.3.   Urządzenia próżniowe
   1.4.   Środki ochrony osobistej
   1.5.   Urządzenia grzewcze
   1.6.   Urządzenia ciśnieniowe
   1.7.   Narzędzia do pracy w drewnie
   1.8.   Tkaniny i włókna
   1.9.   Pędzle i narzędzia do nanoszenia
   1.10.  Narzędzia i materiały do czyszczenia
   1.11.  Szlify
   1.12.  Nakładki i podkładki
   1.13.  Różne materiały
   1.14.  Międzywarstwy
   1.15.  Materiały dublażowe
   1.16.  Materiały izolujące
   1.17.  Materiały do opracowywania powierzchni
   1.18.  Narzędzia i materiały do pisania
   1.19.  Mierzenie i znakowanie

  2.   Materiały stosowane w sztuce i w konserwacji

   2.1.   Terminy podstawowe
   2.2.   Substancje klejące
   2.3.   Balsamy
   2.4.   Gumy i soki
   2.5.   Oleje
   2.6.   Woski
   2.7.   Żywice
   2.8.   Substancje dodatkowe
   2.9.   Pigmenty i barwniki
   2.10.  Rodzaje farb
   2.11.  Werniksy
   2.12.  Sykatywy
   2.13.  Wypełniacze i napełniacze
   2.14.  Pasty, masy i kity
   2.15.  Spoiwa do dublażu
   2.16.  Środki wiążące w podklejaniu i zabezpieczaniu rozwarstwień
   2.17.  Konsolidanty
   2.18.  Środki zwilżające
   2.19.  Środki czyszczące

  3.  Malarstwo

   3.1.   Teoria i praktyka
   3.2.   Techniki
   3.3.   Różne techniki stosowane w sztuce

  4.  Pozłotnictwo i zdobnictwo

   4.1.   Terminy podstawowe
   4.2.   Narzędzia i materiały pozłotnicze
   4.3.   Techniki pozłotnicze
   4.4.   Terminologia historyczna w pozłotnictwie
   4.5.   Konserwacja i restauracja złoceń

  5.  Terminologia historyczna

   5.1.   Grecja starożytna
   5.2.   Manuskrypt lukkański
   5.3.   Herakliusz
   5.4.   Teofil
   5.5.   Ermeneje i Panselinos
   5.6.   Mappae clavicula
   5.7.   Rękopis boloński
   5.8.   Cennino Cennini
   5.9.   Giorgio Vasari
   5.10.  Giovanni Battista Armenini
   5.11.  Raphael Borghini
   5.12.  Paolo Lomazzo
   5.13.  Inni


  III. NAUKI POMOCNICZE

   1.   Architektura i Budownictwo

    1.1.   Terminy ogólne
    1.2.   Typy budynków
    1.3.   Części budynków
    1.4.   Elementy budynków
    1.5.   Elementy i techniki dekoracji architektonicznej
    1.6.   Materiały i prace budowlane
    1.7.   Projekt i dokumentacja architektoniczna
    1.8.   Elementy przestrzeni publicznych

   2.   Biologia konserwatorska

    2.1.   Terminy podstawowe
    2.2.   Klasyfikacja biologiczna. Taksony i rangi
    2.3.   Źródła włókien naturalnych
    2.4.   Gatunki drzew i drewna
    2.5.   Budowa drewna
    2.6.   Organiczne źródła barwników
    2.7.   Źródła organiczne różnych substancji
    2.8.   Niszczenie biologiczne
    2.9.   Zgnilizny i grzyby
    2.10.  Szkodniki owadzie
    2.11.  Bakterie

   3.   Chemia w konserwacji

    3.1.   Terminy podstawowe
    3.2.   Pierwiastki i związki chemiczne
    3.3.   Chemia organiczna
    3.4.   Kwasy
    3.5.   Składniki chemiczne materiałów naturalnych
    3.6.   Zwalczanie infestacji
    3.7.   Tworzywa sztuczne
    3.8.   Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki
    3.9.   Właściwości rozpuszczalników
    3.10.  Materiały lotne

   4.  Fizyka w konserwacji

    4.1.   Terminy podstawowe
    4.2.   Miary i wagi

   5.   Petrografia

    5.1.   Terminy podstawowe
    5.2.   Minerały
    5.3.   Skały

   6.   Historia sztuki

    6.1.   Terminy użyteczne
    6.2.   Datowanie i style
    6.3.   Ikonografia chrześcijańska
    6.4.   Detale i ornamenty


   IV. SUPLEMENTY

    1.   Nazwy i skróty

     1.1.   Organizacje
     1.2.   Metody diagnostyczne i analityczne
     1.3.   Tkaniny syntetyczne
     1.4.   Tworzywa sztuczne
     1.5.   Różne skróty
     1.6.   Fungicydy
     1.7.   Insektycydy
     1.8.   Rozpuszczalniki
     1.9.   Środki zwilżające

     2.   Zjawiska, procesy, reakcje i czynności


    V. OBJAŚNIENIE ZNAKÓW I BIBILOGRAFIA